E-Redovisning & Ekonomi AB
VÅRA TJÄNSTER
Jag erbjuder redovisningstjänster framförallt till små och medelstora företag runt om i hela landet.
Med ett flexibelt arbetssätt skapar vi tillsammans det optimala samarbetet.
Tryggt, kul och personligt. Välkommen!
REDOVISNINGSTJÄNSTER
I Sverige är de som bedriver näringsverksamhet bokföringsskyldiga. Det innebär att alla företagare ska bokföra sina affärshändelser, kostnader som intäkter och ha styrkande underlag på varje affärshändelse. Det gäller att vara påläst kring de lagar och regler som är aktuella och följa den utveckling och de nyheter som löpande sker.
Jag erbjuder dig som företagare hjälp med den löpande redovisningen som bland annat:
- bokföring av företagets  transaktioner
- fakturering
- avstämningsarbete
- lönehantering
- moms- och arbetsgivardeklarationer
- granskning/analysering av månatliga rapporter
BOKSLUTSTJÄNSTER
När räkenskapsåret är slut är det dags för Bokslut och med det knyta ihop säcken gällande årets transaktioner och visa årets resultat. Men vad blev egentligen företagets resultat?
Har du som ägare möjlighet till utdelning? Och i så fall hur mycket?  Och hur blir det med skatten?
Jag erbjuder hjälp att upprätta företagets bokslut och färdigställa allt däromkring som exempelvis upprättande och inskickande av Årsredovisning samt Bolagsdeklarationen.
Jag hjälper helt enkelt till med att knyta ihop säcken för året, med allt vad det innebär
EKONOMISK RÅDGIVNING
Vilka kostnader får man belasta företaget med?
Hur fungerar det med friskvård?
Kan man plocka ut pengar när lusten faller på?
Hur läser jag de ekonomiska rapporterna?
Kan jag påverka mitt resultat?
Frågorna kan vara många och variera i  storlek.
Jag hjälper er att reda ut de funderingar ni har så att ni får mer förståelse kring redovisningen och ert företags siffror, och utifrån det kan planera och möta era mål och visioner med ert företag .